ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะบูโหลน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
5
10
2
อบ.2
5
5
10
2
อบ.3
4
2
6
2
รวม อบ.
14
12
26
6
ป.1
6
5
11
2
ป.2
6
4
10
2
ป.3
3
10
13
2
ป.4
7
7
14
2
ป.5
6
4
10
2
ป.6
6
5
11
2
รวมประถม
34
35
69
12
ม.1
4
1
5
2
ม.2
2
7
9
2
ม.3
1
6
7
2
รวมมัธยมต้น
7
14
21
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
55
61
116
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...