ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบุโบย ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
14
11
25
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
6
5
11
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
30
29
59
6
ม.1
11
21
32
1
ม.2
6
13
19
1
ม.3
6
14
20
1
รวมมัธยมต้น
23
48
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
88
155
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...