ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสนกลาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
11
10
21
2
ป.1
3
15
18
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
4
10
14
1
ป.5
2
5
7
1
ป.6
6
9
15
1
รวมประถม
33
48
81
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
44
58
102
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...