ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตันหยงละไน้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
5
0
5
1
รวม อบ.
9
3
12
3
ป.1
4
0
4
1
ป.2
6
0
6
1
ป.3
5
1
6
1
ป.4
3
4
7
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
3
3
6
1
รวมประถม
24
15
39
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
18
51
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...