ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าฝาง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
14
19
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
12
25
37
2
ป.1
10
8
18
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
9
10
19
1
ป.4
18
11
29
1
ป.5
17
9
26
1
ป.6
11
20
31
1
รวมประถม
74
69
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
94
180
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...