ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าแลหลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
13
21
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
20
20
40
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
10
5
15
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
6
7
13
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
54
55
109
6
ม.1
3
6
9
1
ม.2
13
2
15
1
ม.3
5
4
9
1
รวมมัธยมต้น
21
12
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
87
182
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...