ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งเสม็ด มิตรภาพที่ 114 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
4
10
1
อบ.3
1
4
5
1
รวม อบ.
7
8
15
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
4
2
6
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
33
36
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
40
44
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...