ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนฟ้าแลบ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
21
12
33
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
3
7
10
1
ป.3
11
6
17
1
ป.4
5
12
17
1
ป.5
10
13
23
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
49
47
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
59
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...