ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
13
23
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
24
22
46
2
ป.1
18
19
37
1
ป.2
12
8
20
1
ป.3
13
12
25
1
ป.4
17
15
32
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
84
79
163
6
ม.1
15
11
26
1
ม.2
12
14
26
1
ม.3
7
12
19
1
รวมมัธยมต้น
34
37
71
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
138
280
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...