ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
12
7
19
1
รวม อบ.
20
13
33
2
ป.1
16
12
28
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
12
8
20
1
ป.4
18
8
26
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
72
49
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
92
62
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...