ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหัวกาหมิง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
5
7
1
อบ.3
3
6
9
1
รวม อบ.
5
11
16
2
ป.1
9
3
12
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
6
10
1
ป.4
1
10
11
1
ป.5
7
5
12
1
ป.6
5
0
5
1
รวมประถม
33
30
63
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
38
41
79
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...