ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลควนกาหลง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
13
33
2
อบ.3
18
19
37
2
รวม อบ.
38
32
70
4
ป.1
15
17
32
1
ป.2
18
19
37
1
ป.3
21
15
36
1
ป.4
14
13
27
1
ป.5
14
18
32
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
91
94
185
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
129
126
255
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...