ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเหนือคลอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
11
25
1
อบ.3
14
12
26
1
รวม อบ.
28
23
51
2
ป.1
18
13
31
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
12
14
26
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
15
7
22
1
ป.6
13
7
20
1
รวมประถม
81
68
149
6
ม.1
9
8
17
1
ม.2
5
3
8
1
ม.3
7
4
11
1
รวมมัธยมต้น
21
15
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
106
236
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...