ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาไคร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
10
24
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
20
16
36
2
ป.1
12
19
31
1
ป.2
13
9
22
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
60
59
119
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
6
9
15
1
ม.3
4
5
9
1
รวมมัธยมต้น
17
19
36
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
94
191
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...