ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
9
26
1
อบ.3
20
29
49
2
รวม อบ.
37
38
75
3
ป.1
16
10
26
1
ป.2
14
15
29
1
ป.3
12
16
28
1
ป.4
25
14
39
2
ป.5
18
14
32
1
ป.6
18
17
35
1
รวมประถม
103
86
189
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
124
264
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...