ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
6
19
1
อบ.3
5
7
12
1
รวม อบ.
18
13
31
2
ป.1
8
6
14
1
ป.2
9
11
20
1
ป.3
13
8
21
1
ป.4
9
7
16
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
10
5
15
1
รวมประถม
58
41
99
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
3
7
10
1
ม.3
12
2
14
1
รวมมัธยมต้น
20
13
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
67
163
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...