ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมพัฒนาภาคใต้ 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
20
26
46
2
อบ.3
22
17
39
2
รวม อบ.
42
43
85
4
ป.1
21
12
33
2
ป.2
23
12
35
2
ป.3
22
15
37
2
ป.4
20
18
38
2
ป.5
13
17
30
1
ป.6
15
18
33
2
รวมประถม
114
92
206
11
ม.1
23
13
36
2
ม.2
7
21
28
1
ม.3
19
8
27
1
รวมมัธยมต้น
49
42
91
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
205
177
382
19
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...