ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านอุได ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
10
19
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
11
7
18
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
7
10
17
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
6
5
11
1
ป.6
4
11
15
1
รวมประถม
45
48
93
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
61
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...