ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทุ่งหว้า ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
25
23
48
2
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
38
37
75
3
ป.1
31
21
52
2
ป.2
38
22
60
2
ป.3
23
28
51
2
ป.4
28
25
53
2
ป.5
37
22
59
2
ป.6
36
38
74
3
รวมประถม
193
156
349
13
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
231
193
424
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...