ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
19
15
34
2
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
29
24
53
3
ป.1
12
9
21
1
ป.2
9
20
29
1
ป.3
16
8
24
1
ป.4
9
15
24
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
17
19
36
1
รวมประถม
76
85
161
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
105
109
214
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...