ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคีรีวง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
6
3
9
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
17
16
33
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
9
9
18
1
ป.3
5
5
10
1
ป.4
0
5
5
1
ป.5
3
7
10
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
26
38
64
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
43
54
97
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...