ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราวปลา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
14
8
22
1
รวม อบ.
22
12
34
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
9
3
12
1
ป.3
2
4
6
1
ป.4
4
7
11
1
ป.5
4
12
16
1
ป.6
3
8
11
1
รวมประถม
34
41
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
56
53
109
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...