ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวรรธนะสาร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
8
19
1
อบ.3
10
6
16
1
รวม อบ.
21
14
35
2
ป.1
9
7
16
1
ป.2
5
8
13
1
ป.3
3
7
10
1
ป.4
11
10
21
1
ป.5
7
6
13
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
44
47
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
61
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...