ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าแก่บ่อหิน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
8
17
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
17
17
34
2
ป.1
12
7
19
1
ป.2
8
11
19
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
14
10
24
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
8
7
15
1
รวมประถม
63
58
121
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
75
155
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...