ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาทอน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
14
9
23
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
18
15
33
1
ป.2
11
7
18
1
ป.3
16
12
28
1
ป.4
6
10
16
1
ป.5
9
20
29
1
ป.6
9
15
24
1
รวมประถม
69
79
148
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
102
196
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...