ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
14
17
31
2
ป.1
14
15
29
1
ป.2
7
11
18
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
9
11
20
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
50
63
113
6
ม.1
5
4
9
1
ม.2
7
9
16
1
ม.3
4
0
4
1
รวมมัธยมต้น
16
13
29
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
80
93
173
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...