ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านช่องไทร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
13
20
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
13
23
36
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
10
10
20
1
ป.3
17
7
24
1
ป.4
8
14
22
1
ป.5
13
8
21
1
ป.6
10
19
29
1
รวมประถม
65
70
135
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
93
171
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...