ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านขอนคลาน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
12
14
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
17
18
35
2
ป.1
14
13
27
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
7
12
19
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
11
10
21
1
รวมประถม
62
55
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
73
152
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...