ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านราไว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
4
12
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
11
11
22
2
ป.1
12
8
20
1
ป.2
12
7
19
1
ป.3
15
8
23
1
ป.4
5
11
16
1
ป.5
9
7
16
1
ป.6
7
3
10
1
รวมประถม
60
44
104
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
71
55
126
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...