ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมะหงัง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
5
5
1
อบ.3
4
0
4
1
รวม อบ.
4
5
9
2
ป.1
4
11
15
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
6
10
16
1
ป.6
5
5
10
1
รวมประถม
27
42
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
47
78
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...