ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลควนโดน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
12
26
1
อบ.3
16
14
30
1
รวม อบ.
30
26
56
2
ป.1
14
12
26
1
ป.2
20
22
42
2
ป.3
17
10
27
1
ป.4
8
24
32
1
ป.5
15
12
27
1
ป.6
26
19
45
2
รวมประถม
100
99
199
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
130
125
255
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...