ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลควนโดน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
14
29
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
25
23
48
2
ป.1
19
22
41
1
ป.2
21
9
30
1
ป.3
9
24
33
1
ป.4
16
14
30
1
ป.5
25
20
45
2
ป.6
20
16
36
1
รวมประถม
110
105
215
7
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
135
128
263
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...