ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านย่านซื่อ มิตรภาพ 147 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
11
22
1
อบ.3
11
12
23
1
รวม อบ.
22
23
45
2
ป.1
13
5
18
1
ป.2
12
6
18
1
ป.3
5
11
16
1
ป.4
15
10
25
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
61
44
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
67
150
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...