ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดูสน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
6
12
18
1
รวม อบ.
9
16
25
2
ป.1
5
14
19
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
4
15
19
1
ป.4
9
6
15
1
ป.5
11
5
16
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
41
53
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
50
69
119
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...