ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดูสน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
15
9
24
2
ป.1
10
14
24
1
ป.2
5
13
18
1
ป.3
6
6
12
1
ป.4
7
15
22
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
13
5
18
1
รวมประถม
52
61
113
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
70
137
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...