ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปันจอร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
24
20
44
2
อบ.3
20
26
46
2
รวม อบ.
44
46
90
4
ป.1
17
24
41
2
ป.2
17
13
30
1
ป.3
26
27
53
2
ป.4
20
15
35
1
ป.5
16
20
36
1
ป.6
17
15
32
1
รวมประถม
113
114
227
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
157
160
317
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...