ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบูเกตยามู ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
16
15
31
2
ป.1
7
12
19
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
11
10
21
1
ป.4
7
12
19
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
48
57
105
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
72
136
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...