ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนสตอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
14
25
1
อบ.3
9
11
20
1
รวม อบ.
20
25
45
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
10
14
24
1
ป.3
14
13
27
1
ป.4
14
7
21
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
7
16
23
1
รวมประถม
68
66
134
6
ม.1
4
4
8
1
ม.2
3
4
7
1
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
7
8
15
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
95
99
194
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...