ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทางงอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
7
14
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
19
18
37
2
ป.1
15
9
24
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
3
5
8
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
10
3
13
1
ป.6
4
12
16
1
รวมประถม
50
40
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
69
58
127
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...