ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลท่าแพ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
22
26
48
2
อบ.3
29
31
60
2
รวม อบ.
51
57
108
4
ป.1
31
32
63
2
ป.2
32
24
56
2
ป.3
38
29
67
2
ป.4
21
30
51
2
ป.5
27
29
56
2
ป.6
35
33
68
2
รวมประถม
184
177
361
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
235
234
469
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...