ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสายควน ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
7
9
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
11
17
28
2
ป.1
9
4
13
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
6
10
16
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
9
8
17
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
45
45
90
6
ม.1
11
1
12
1
ม.2
10
4
14
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
25
7
32
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
69
150
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...