ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าน้ำเค็มใต้ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
4
6
1
อบ.2
6
8
14
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
12
18
30
3
ป.1
6
8
14
1
ป.2
9
2
11
1
ป.3
9
4
13
1
ป.4
8
11
19
1
ป.5
5
9
14
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
47
44
91
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
62
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...