ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาแก้ว ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
0
4
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
7
3
10
2
ป.1
2
4
6
1
ป.2
3
1
4
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
4
5
9
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
20
18
38
6
ม.1
7
6
13
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
1
2
3
1
รวมมัธยมต้น
12
10
22
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
31
70
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...