ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านควนเก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
16
23
1
อบ.3
15
12
27
1
รวม อบ.
22
28
50
2
ป.1
15
21
36
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
19
12
31
1
ป.4
13
15
28
1
ป.5
12
15
27
1
ป.6
10
15
25
1
รวมประถม
82
93
175
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
104
121
225
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...