ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
17
38
2
อบ.3
17
22
39
2
รวม อบ.
38
39
77
4
ป.1
13
18
31
1
ป.2
10
22
32
1
ป.3
15
18
33
1
ป.4
16
11
27
1
ป.5
17
12
29
1
ป.6
18
17
35
1
รวมประถม
89
98
187
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
127
137
264
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...