ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังปริง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
6
7
13
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
3
5
8
1
ป.2
9
5
14
1
ป.3
10
7
17
1
ป.4
8
10
18
1
ป.5
9
10
19
1
ป.6
7
17
24
1
รวมประถม
46
54
100
6
ม.1
13
10
23
1
ม.2
19
14
33
1
ม.3
41
9
50
2
รวมมัธยมต้น
73
33
106
4
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
97
228
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...