ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาคร ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
15
31
1
อบ.3
22
15
37
1
รวม อบ.
38
30
68
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
11
8
19
1
ป.3
11
9
20
1
ป.4
17
16
33
1
ป.5
15
10
25
1
ป.6
15
13
28
1
รวมประถม
78
65
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
95
211
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...