ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสาครเหนือ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
6
14
1
อบ.3
11
7
18
1
รวม อบ.
19
13
32
2
ป.1
6
5
11
1
ป.2
6
13
19
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
15
7
22
1
ป.5
7
8
15
1
ป.6
9
10
19
1
รวมประถม
46
53
99
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
65
66
131
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...