ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 3 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
8
13
1
อบ.3
17
8
25
1
รวม อบ.
22
16
38
2
ป.1
13
17
30
1
ป.2
13
15
28
1
ป.3
5
8
13
1
ป.4
5
13
18
1
ป.5
10
14
24
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
59
79
138
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
95
176
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...