ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผังปาล์ม 2 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
11
21
1
อบ.3
10
14
24
1
รวม อบ.
20
25
45
2
ป.1
10
13
23
1
ป.2
21
11
32
1
ป.3
16
12
28
1
ป.4
10
19
29
1
ป.5
13
14
27
1
ป.6
21
14
35
1
รวมประถม
91
83
174
6
ม.1
3
11
14
1
ม.2
8
4
12
1
ม.3
6
11
17
1
รวมมัธยมต้น
17
26
43
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
128
134
262
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...