ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผังปาล์ม 4 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
2
4
1
อบ.2
2
2
4
1
อบ.3
3
0
3
1
รวม อบ.
7
4
11
3
ป.1
7
3
10
1
ป.2
5
6
11
1
ป.3
0
2
2
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
6
1
7
1
ป.6
4
1
5
1
รวมประถม
27
15
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
34
19
53
9
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...