ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผังปาล์ม 7 ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
13
9
22
1
อบ.3
7
5
12
1
รวม อบ.
20
14
34
2
ป.1
7
10
17
1
ป.2
7
10
17
1
ป.3
4
10
14
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
53
55
108
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
73
69
142
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...